Adatvédelem és szabályzat

Az oldal és szolgáltatásai (www.fos.hu domain, almappákkal, aldomainekkel együtt - továbbiakban az oldal vagy a szolgáltatás) használatával a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és betartja ezen szabályzatot, és tudomásul veszi az adatvédelemmel kapcsolatos részeit a dokumentumnak. A felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a dokumentumban leírt használati feltételeket. Bármilyen más tevékenység, amit a dokumentum nem engedélyez, az oldal meglátogatása során tilos.

Linkrövidítő szolgáltatás szabályzata

A rövid hivatkozások (továbbiakban: link vagy hivatkozás) külső weboldalakra mutatnak, amelyeket a felhasználók (a honlap látogatói) hoztak létre. Ezekért a külsős tartalmakért, az oldal üzemeltetője (a www.fos.hu domain tulajdonosa, továbbiakban: az üzemeltető) nem vállal semmilyen felelősséget! Ha egy link túl nagy forgalmat generál, vagy csak egyszerűen nem tetszik az üzemeltetőnek, akkor törli az adatbázisból. Kérésre csak igen indolokt esetben kerül link eltávolításra. Az eltávolítási kérelmeket a hig [kukac] fos.hu e-mail címre lehet küldeni. Óránként maximum 5 link rövidíthető.

Egy hivatkozás létrehozása során mentésre kerül a hivatkozást létrehozó személy vagy robot számítógépének IP címe, és a hivatkozás létrehozásának időpontja - illetve a továbbiakban a link élettartamán belül a link látogatásainak darabszáma. Ezeket az adatokat az oldal üzemeltetője semmilyen körülmények között nem adja át harmadik személynek viszont saját maga felhasználhatja az oldal biztonságának növelésére, és kimutatások, tanulmányok készítéséhez.

Egy rövid link létrehozásakor a felhasználó megadhatja annak lejárati dátumát, amely dátum után a rövid link nem lesz elérhető (nem irányít át többé a mutatott weboldalra). A lejárt linkek újraaktiválására nincs lehetőség. A link megszűnése miatti anyagi vagy szellemi károkért az üzemeltető nem tehető felelőssé.

A linkrövidítő szolgáltatás használata során a "Linkrövidítő" menüpont alatt található űrlapelembe (szövegdobozba) a felhasználó csak az RFC 1738 internetes szabványnak megfelelő URL címeket (karakterláncokat) illeszthet, más karakterlánc beillesztése tilos. Az RFC 1738 szabványnak nem megfelelő karakterlánc beillesztése és elküldése során keletkezett károk megtérítéséért a felhasználó felel és jár neki egy nagy verés.

A linkrövidítő szolgáltatás használata során, minden egyes rövidített link után az üzemeltetőnek 1 azaz "egy" tábla tejcsoki jár, amit a felhasználó minden év december hó 31-én köteles eljuttatni az üzemeltetőnek postai úton.

Képfeltöltés szolgáltatás & Kódküldés szolgáltatás szabályzata

A "Képfeltöltés" menüpont alatt található webes űrlapelembe csak *.jpg, *.jpeg, *.png vagy *.gif formátumú digitális képeket szabad betallózni és feltölteni, amik érvényes fájlfejléccel rendelkeznek. Ezen formátumoktól eltérő fájl feltöltése tilos. Más típusú fájlok feltöltése által okozott fizikai károkért vagy eszmei értékű károkért (például adatvesztés) a feltöltő felel.

A "Kódküldés" menüpont alatt található webes űrlapelembe csak olyan karaktersorozat illeszthető be, amely az oldal által alkalmazott biztonsági intézkedéseket, amely ellehetetleníti a karaktersorozat programkódként való viselkedését és futását nem képesek kijátszani. A beillesztett karaktersorozat RADIX64 kódolás után nem lehet képes fordulni semmilyen létező programozási nyelv fordítójában (compiler) és azt nem lehet képes értelmezni semmilyen létező programozási nyelv értelmezője (interpreter).

Ha feltöltő a biztonsági intézkedéseket kijátszva nem megengedett fájlokat vagy kártékony kódsorozatokat helyez el a szervergépen, illetve a fos.hu-hoz köthető információs rendszerbe az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve vagy azt megsértve bent marad, vagy az információs rendszer működését jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve akadályozza, vagy az információs rendszerben lévő adatot jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz arra a Büntető Törvénykönyv 423. § érvényes.

A felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot vagy 18 éves kor alatti szexuális töltettel bíró képet.

Az üzemeltető a szolgáltatás segítségével közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért felelősséget nem vállal. A fos.hu szolgáltatásainak segítségével közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban az üzemeltető semmifajta kontrollt nem végez, így semmilyen értelemben nem vonható felelősségre az oldalon a felhsználó által elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt. A Szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért a üzemeltető nem tehető felelőssé.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalmakat az üzemeltető bármikor indoklás nélkül letörölheti. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalmak helyett, vagy azokon a szolgáltató bármikor jogosult bármilyen reklámot megjelentetni. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az üzemeltető a feltöltéskor elmenti felhasználó IP-címét és a felhasználó böngészőjének ujjlenyomatát (browser fingerprint) mely alapján a felhasználó később beazonosítható. Az üzemeltető ilyen adatot harmadik félnek csakis hivatalos közeg számára, jogi eljárás során ad át.

Mi az IP címem? szolgáltatás

A szolgáltatások használata során semmilyen felhasználói adat nem kerül mentésre. Adatkommunikáció csak annyi történik, hogy a felhasználó és a kiszolgáló szerver közötti adatkapcsolat létrejöhessen.

Google Hirdetések

Az oldalon megjelenő Google Hidretésekkel kapcsolatos kérdésekről itt tájékozódhat: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.